Tijdens de Basis WOR Training behandelen wij de basiskennis en kunde. Je leert wat de rol van de ondernemingsraad is, wat je taken zijn, wat je bevoegdheden zijn en hoe je daar in de praktijk mee omgaat. Het programma van de Basis WOR Training ziet er als volgt uit:

09:00-12:00Kennismaken
Positie van de OR
Rol van de OR
Taken van de OR
Praktijk casussen taken OR
12:00-13:00Lunch
13:00-16:30Bijzondere bevoegdheden van de OR:
1. Overlegvergadering
2. Adviesrecht
3. Instemmingsrecht
4. Initiatiefrecht
5. Informatierecht
6. Raadplegen deskundigen
7. Scholing

Praktijk casussen bijzondere bevoegdheden OR

Werken met templates

Tijdens de cursus is er volop tijd voor het stellen van vragen over verschillende uiteenlopende onderwerpen, zoals communicatie met de achterban, omgaan met de bestuurder en wat verder ter tafel komt.

Vrijblijvende Offerte Basis WOR Training

Opbouw van de training

Aan het begin van de training behandelen we eerst de theorie. Nadat de theorie is behandeld maken we praktijk casussen. Door het behandelen van deze casussen gaat de nogal droge juridische stof veel meer leven. Veel OR-leden geven aan dat zij dit leuk en leerzaam vinden.

Taken van de OR

Na het kennismaken behandelen we de taken van de ondernemingsraad. De taken worden nader uitgelegd en besproken aan de hand van praktijkvoorbeelden.

Rechten van de OR

In de middag staan de bevoegdheden van de ondernemingsraad op het programma. Deze bevoegdheden worden uitvoerig besproken. Vooral bij de belangrijkste rechten wordt stilgestaan. Ook bespreken we de verschillende procedures die je kunt volgen.

Rol van de ondernemingsraad

Tussen alle theorie door bespreken we de rol van de ondernemingsraad. De rol die je als ondernemingsraad speelt kan namelijk per situatie verschillen. Daarnaast is de rol die je gaat spelen ook afhankelijk van de relatie met de bestuurder en wat je als ondernemingsraad zelf belangrijk vindt.