Maatwerk Training OR is de training voor ondernemingsraden die graag een aangepaste cursus willen.

Het kan zijn dat je één van de standaard trainingen aan wilt passen aan de situatie van de onderneming. Wij bieden bijvoorbeeld standaard de Training OR & Financiën aan. Als je wilt dat de cijfers van de onderneming verwerkt worden in de training, dan is dat mogelijk. Hoe regel je dit? Je vraagt een vrijblijvende offerte aan en vult bij de vraag “Welke onderwerpen wil je dat wij behandelen tijdens de training?” bijvoorbeeld het volgende in:”Training OR & Financiën met onze bedrijfscijfers”. Zo kun je elke standaard OR training aanpassen aan de onderneming waar jij OR-lid voor bent.

Verder zijn er tal van onderwerpen die wij kunnen behandelen. Ook is het mogelijk dat wij een volledig op jouw ondernemingsraad toegesneden teambuilding training organiseren.

Vrijblijvende offerte Maatwerk Training OR

Duur van de training

Wij adviseren een training die niet langer is dan twee dagen achter elkaar. Uit ervaring weten wij dat na twee dagen veel OR-leden een beetje murw zijn van de verkregen kennis en indrukken. Het is wel mogelijk een maatwerk training van bijvoorbeeld vijf dagen af te nemen. Maar dan adviseren wij de training te splitsen in twee keer twee dagen en één keer één dag.

Teambuilding OR

Bij teambuilding vragen wij van tevoren de knelpunten van het team aan te geven. Aan de hand van deze knelpunten kunnen wij een programma schrijven dat toegespitst is op het verhelpen van deze knelpunten. Op deze manier kunnen we echt aan het team bouwen. Natuurlijk is het ook mogelijk dat wij leuke activiteiten organiseren, zodat jullie elkaar beter leren kennen en aan de sfeer binnen het team kunnen werken.